Rehberlik Çalışmaları

Anasayfa Rehberlik Çalışmaları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimiz, her yaş grubunun özelliği ve ihtiyaçları farklı olduğu gibi her çocuğun özelliği ve ihtiyaçları da farklıdır ilkesiyle çalışır. Öğrencilerimizin belli yaş dönemlerindeki sosyal ve çevresel uyum problemlerinde (öğrenci-öğrenci, öğrenci-veli, öğrenci-okul, veli-öğretmen vb.) ve okul içi iletişimde etkilidir.

Anaokulu çocuklarındaki her yaş grubunun özellikleri farklıdır. PDR gün içinde onları izler, ölçümlerle değerlendirir, gerekli birimler ve aile ile işbirliği yapar.

İlkokul öğrencilerinin ruhsal ve sosyal yönden ihtiyaç duyduğu her durumda yanındadır. Öğrencileri inceler, izler, gerekli testleri yaparak öğrenciye ve aileye destek verir.

Ortaokul gençliğe geçiş dönemidir. Bu dönem özeldir ve özel ilgi gerektirir. Bu dönemde öğrencilerin bedensel ve ruhsal gelişimlerinde desteğe ihtiyaçları vardır. Bu destek, öğrencileri duygusal ve sosyal bakımdan rahatlatarak onların sağlıklı büyümelerini sağlar.

Lise olgunluğa geçiş sürecidir ve bocalamaların en çok yaşandığı dönemdir. Rehberlik birimi, bu dönemde de aileyle işbirliği yaparak öğrencilerin duygusal ve sosyal olgunluk kazanmasını destekler.

PDR Sorun Çözme Gruplarımız

 • Aile İletişim Grubu
 • Zamanı Değerlendirme Grubu
 • Başarılı Ders Çalışma Grubu
 • Etkili İletişim Grubu
 • Duygu Öfke Kontrol Grubu
 • Sınav Kaygı Grubu

PDR Biriminin Çalışma Sistematiği

 • Bireysel görüşme ilk aşamadır, öğrenciyi birebir tanımak amaçlanır. Bunun için öğrenciye birçok test uygulanır.
 • Öğrenci düzenli görüşme takvimine alınır.
 • Aile ve rehberlik birimi işbirliği sağlanır.
 • Öğrenci izleme programına alınır.
 • Grup çalışmaları yapılır. Gerekli durumlarda aynı sorunları yaşayan öğrenciler grup çalışmasına alınır.
 • Bu çalışmalarda öğrenci aynı veya benzer sorunu yaşayan öğrencilerle birliktedir.

Üye Olduğumuz Kuruluşlar