Güvenli Okul

Anasayfa Güvenli Okul

GÜVENLİ OKUL

  • Öğrencimizin okula gelişinden ailesine teslim edilene kadar geçen süreçte güvenliğinin sağlanması bizim için önemlidir. Nöbet sistemi ve güvenlik kameraları, öğrencilerin her alanda takip edilmelerini sağlar.
  • Okulumuz yerleşke olarak merkezi bir yer olmasına rağmen insan kalabalığının yoğun olduğu ve olumsuzlukların yaşanabileceği mekanlardan ve modellerden uzak ve nezih bir yerdedir.
  • Güvenlik görevlilerince okuldaki tüm giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulmaktadır.
  • Çocuğun okula gelmemesi durumunda özel tespit sistemimizle anında aileye bilgi aktarılır.
  • Çocuğun okula giriş ve okuldan çıkışlarında okul dışı ekstra uyaranlar kontrol edilir ve aileye anında bilgi verilir.
  • Çocuklarımızın kullandıkları eğitim materyallerinin herhangi bir güvenlik açığı doğurmaması için düzenli bir şekilde kontrol ve denetimleri yapılır.
  • Okulumuz yerleşke olarak manyetik alandan uzak (alıcı-verici, istasyon, trafo, elektrik direkleri vs.) bir yerleşkeye sahiptir.


Üye Olduğumuz Kuruluşlar