Beyin Temelli Eğitim Modeli

Anasayfa Beyin Temelli Eğitim Modeli

  BEYİN TEMELLİ EĞİTİM MODELİ

     Beyin temelli öğrenme modeli, beynin yapısına ve işlevine dayalı beynin nasıl çalıştığını anlayarak öğrenme ve öğretmeyi en üst düzeye çıkarma anlayışıdır.  Öğrencilerin bireysel farklılıklarına önem veren ve onları belirli bir kalıba koymayan bir modeldir.

      Beyin temelli öğrenmenin avantajları; 

  • Öğrenci ders esnasında birçok konuyla karşı karşıya gelir ve böylelikle öğrencinin günlük hayatta karşılaştığı problemleri çözmesi kolaylaşır,
  • Öğrenci, bilgiyi ezberlemediği ve belirli aralıklarla tekrar ettiği için ömür boyu hafızasında tutabilir, 
  • Ders esnasında öğrenci sürekli düşünmeye sevk edileceği için öğrencinin başarı düzeyi kat kat artar,
  • Tehdit ve stresten uzak bir öğrenme yaklaşımı olduğu için öğrenci dersi sever, 
  • Konular diğer derslerin konularıyla ilişkilendirildiği için öğrenci aynı anda birkaç dersi öğrenmiş ve hatırlamış olur,
  • Öğrencinin motivasyonu arttığı için öğrenmesi kolaylaşır ve öğrenme zevkli hale gelir, öğrenci çok yorulmaz,
  • Beyni sağlıklı çalışan öğrencinin bedeni de sağlıklı olur,
  • Öğrenme sınıfta sınırlı kalmayacağı için öğrenci konuyu yaşamının içinde sürekli tekrar eder ve farkında olmadan tam ve kalıcı öğrenme gerçekleşir.

Üye Olduğumuz Kuruluşlar